FDM (Fascial Distortion Model) zrozumieć mowę ciała.

„FDM jest modelem anatomicznym, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku z sześciu specyficznych zniekształceń układu powięziowego”

Stephen Typaldos, clinical and theoretical Application of the Fascial Distortion Model, 4th Edition

FDM jest jedną z nowszych i efektowniejszych metod leczenia bólu i dolegliwości w obrębie narządu ruchu stworzoną na początku lat 90tych ubiegłego wieku przez Stephena Philipa Typaldosa amerykańskiego osteopatę i lekarza medycyny ratunkowej.

Aby zrozumieć działanie FDM należy zrozumieć czym jest układ powięziowy. Powięź jest tkanką łączną okalającą nasze ciało i każdą jego komórkę, tworzącą jego trójwymiarową powłokę. Powięzi dzielą mięsień na części, jednocześnie służąc jako połączenia międzymięśniowe, jednak przede wszystkim odpowiedzialne są za stabilizację tych struktur. Możemy zaobserwować iż wszystkie te połączenia płynnie łączą się z kością tworząc niemal niezniszczalną ciągłość tkankową. Działanie powięzi w układzie ruchu udowodnił min. dr Robert Schleip niemiecki badacz który dowiódł między innymi że powięź kurczy się podobnie jak mięsień. Układ powięziowy tworzy przestrzenną sieć łączącą organizm ludzki w całość. Układ powięziowy przez wiele lat odgrywał w medycynie drugoplanową rolę, a anatomowie chętnie go pomijali obecnie leczenie układu powięziowego zyskało na znaczeniu.

Typaldos odkrył w układzie powięziowym sześć różnych zaburzeń układu powięziowego:

  • Taśmę spustową (Triggerbrand)
  • Dystorsję kontinuum (Continuum Distortion)
  • Przepuklinę punktu spustowego (Herniated Triggerpoint)
  • Dystorsję cylindryczną (Cylinder Distortion)
  • Dystorsję fałd (Folding Distortion)
  • Fiksację tektoniczną (Tectonic Fixation)

Metoda Typaldosa rozwijana jest mimo jego przedwczesnej śmierci przez wielu terapeutów na całym świecie. Dzięki temu wiemy jak poszczególne zaburzenia układu powięziowego poddać  terapii. Rezultaty jakie możemy osiągnąć dzięki zastosowaniu FDM, są fascynujące, zarówno dla pacjenta jak i dla terapeuty. Z odpornego na leczenie terapeutyczne zamrożonego stawu barkowego możemy w ciągu kilku minut uzyskać całkowicie ruchome ramię, a pacjent przestaje odczuwać chroniczny ból.

Na terapię zapraszam serdecznie do OMT Center os. Bolesława Śmiałego 36

rejestracja telefoniczna 792077130.