Dzisiaj słów kilka o obręczy barkowej, której patologie leczymy w naszym centrum.

Dysfunkcje obręczy barkowej stanowią jedno z największych wyzwań fizjoterapeutów , powodują one wyraźne zaburzenia czynności dnia codziennego, pogarszając jakość życia naszych pacjentów. Obecnie dzięki odbytym szkoleniom u najlepszych lekarzy i terapeutów kompleksu barkowego w Polsce i lepszemu zrozumieniu przyczyn powodujących dolegliwości bólowe obręczy barkowej, jestem w  stanie zaproponować nowe sposoby terapii istniejących problemów. Celem tego wpisu jest przedstawienie Państwu podstawowych wiadomości dotyczących anatomii funkcjonalnej oraz patologii występujących w obrębie kompleksu barkowego.

kompleks obręczy barkowej składa się z parzystych kości:

 • Obojczyka
 • Łopatki
 • Kości ramiennej
 • oraz żeber

Które łączą się tworząc tzw. „dolinę 5 stawów” w skład której wchodzą:

 • staw mostkowo-obojczykowy
 • staw barkowo-obojczykowy
 • staw ramienny
 • przestrzeń „staw” podbarkowa
 • przestrzeń „staw” łopatkowo-żebrowy

staw barkowy jest stawem o największej ruchomości w obrębie kończyny górnej

zgięcie w zakresie 150-180 stopni

wyprost  w zakresie 50-60 stopni

odwiedzenie 150-180 stopni

rotacja zewnętrzna 90 stopni

rotacja wewnętrzna 70-90 stopni

wyróżnia się również przywiedzenie oraz odwiedzenie horyzontalne.

Ruchomość kompleksu obręczy barkowej wymaga czynności wielu struktur które wspomagają jego stabilizację, zalicza się do nich zarówno stabilizatory bierne do których należą niekurczliwe struktury okołostawowe  obrąbek stawowy, torba stawowa i struktury więzadłowe oraz ścięgna stożka rotatorów i mm dwugłowego ramienia. Do stabilizatorów biernych stawów można zaliczyć również kształt kości i powierzchni stawowych oraz ciśnienie wewnątrzstawowe.

Do stabilizatorów czynnych zaliczamy kurczliwe struktury mięśniowe głównie mięśni stożka(pierścienia) rotatorów, mięsni stabilizujących łopatkę oraz mięśni ramienia.

Każda z wyżej wymienionych struktur może być odpowiedzialna za dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości kompleksu obręczy barkowej, do najczęstszych schorzeń barku z którymi spotykam się w pracy w naszym centrum należą:

 • Niestabilność barku
 • Złamania kości w obrębie barku
 • Uszkodzenia stożka rotatorów
 • Konflikt podbarkowy (zespół cieśni podbarkowej)
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego
 • Uszkodzenia typy SLAP(uszkodzenia obrąbka stawowego)
 • Zamrożony bark

W terapii kompleksu obręczy barkowej ważne jest, aby terapeuta potrafił dzięki diagnostyce lekarskiej, testom funkcjonalnym oraz dokładnemu wywiadowi chorobowemu określić rodzaj problemu klinicznego z którym boryka się pacjent i wybrać odpowiednie narzędzie terapeutyczne aby mu pomóc.

Na terapię zapraszam do OMT Center, które mieści się na

osiedlu Bolesława Śmiałego 36 w Poznaniu w każdy czwartek od 15-20.

Rejestracja pod numerem telefonu 792077130. Pozdrawiam mgr Marcin Haliński